“Heb ik een voorschrift van een arts nodig?”

 

Ja, er is altijd een voorschrift van de arts nodig.

 

“Voor wie kan kinesitherapie dienen?”

 

Voor iedereen. In kinesitherapie bestaan er verschillende disciplines: kinesitherapie bij kinderen, sportkinesitherapie, myofasciaal therapeut,… Men kan zich in deze verschillende disciplines bijscholen na een basisopleiding.

 

“Wat moet ik allemaal meebrengen?”

 

Voorschrift van de arts, identiteitskaart, gemakkelijke kledij en eventueel het verslag of de foto’s van de medische beeldvorming indien dit gebeurd is.

 

“Is kinesitherapie dé oplossing?”

 

Het kan zijn dat de persoon klachtenvrij is met enkel kinesitherapie. Maar dit is zeker niet altijd het geval. Andere therapieën kunnen noodzakelijk zijn om de patiënt klachtenvrij te krijgen. Maar wij sturen de patiënt zeker op tijd en stond door indien we vinden dat we met kinesitherapie alleen onvoldoende resultaat behalen.

 

 

“Hoeveel behandelingen heb ik nodig?”

 

Dit wordt meestal voorgeschreven door de arts maar is ook van persoon tot persoon verschillend. Ieder lichaam is anders en reageert dus ook anders. De ene persoon bvb heeft meer baat bij een zachtere aanpak, de andere persoon heeft meer baat met oefeningen.

 

“Wat kan ik na de behandeling verwachten?”

 

Na de behandeling moet men er rekening mee houden dat men nog wat last kan hebben. Dit kan zich uiten in een stram gevoel, het gevoel van een blauwe plek,,… Door het losmaken van de bewegingsbeperkingen, komen er afvalstoffen vrij. Deze moeten afgevoerd worden en dit heeft soms wat tijd nodig. We raden ook altijd aan om na de behandeling voldoende water te drinken zodat de afvalstoffen sneller afgevoerd worden.

 

“Mag ik werken of sporten na de behandeling?”

 

Afhankelijk van de aard van de behandeling kan sporten gecontra-indiceerd zijn de eerste 24u. Dit wordt besproken met de patiënt indien dit het geval zou zijn.

 

“Hoeveel kinesitherapiebeurten worden terugbetaald?”

 

Dit is afhankelijk van pathologie tot pathologie. Er bestaan 4 grote groepen: courant, FA, FB en E-pathologie. Elke pathologie wordt in één van de vier groepen geklasseerd. Voor courant zijn er maximum 18 beurten per kalenderjaar voorzien, voor FA 60 beurten per mobiel jaar, voor FB 60 beurten per kalenderjaar en voor E is het aantal beurten ongelimiteerd.

Daarnaast heb je 2 soorten tegemoetkoming: de gewone tegemoetkoming en de verhoogde tegemoetkoming. Tot deze laatste categorie behoren de weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen. Zij krijgen dus meer terugbetaald dan de andere categorie.

Al deze info kan u ook steeds navragen bij uw mutualiteit.

Bovenstaande geldt echter niet als het gaat om een werk- of sportongeval. Dan wordt dit voorgelegd aan de verzekeringsmaatschappij en moeten zij bij elk voorschrift van de arts hun goedkeuring geven om de kinesitherapie te starten.

 

“Kan ik mij ook preventief laten behandelen?”

 

Er bestaat geen nomenclatuurnummer voor preventie van sportblessures, maar wij stellen preventief oefenschema’s op om te voorkomen dat er nieuwe blessures optreden.

 

“Wat is het verschil tussen osteopathie, chiropractie en kinesitherapie?”

 

Theoretisch wordt er een onderverdeling gemaakt in 3 systemen: het spier- en bewegingsstelsel, de organen en het zenuwstelsel. Deze systemen werken uiteraard niet afzonderlijk maar er bestaat een wisselwerking tussen deze systemen. Een kinesist en chiropractor werken alleen op de spieren en gewrichten. Een osteopaat werkt op het menselijk lichaam in zijn totaliteit.

Een chiropractor en osteopaat werken enkel manueel. Een kinesist maakt ook gebruik van groot en klein oefenmateriaal.

Ondanks dat osteopathie, kinesitherapie en chiropraxie een andere benadering hanteren, kan samenwerking tussen de verschillende strekkingen noodzakelijk zijn.

Osteopathie en chiropraxie kennen dezelfde terugbetaling, terwijl kinesitherapie hogere tegemoetkoming voorziet. Echter is het ook wel zo dat er de behandelfrequentie zowel in zijn totaliteit als wekelijks lager ligt bij osteopathie en chiropraxie in vergelijking met kinesitherapie.

 

“Kan kinesitherapie gecombineerd worden met andere behandelwijzen?”

 

Dit kan zeker en vast, zowel met alternatieve als klassieke therapie. Alleen dient er rekening gehouden te worden met het feit dat de behandelingen liefst niet op dezelfde dag of te dicht opeen mogen volgen.