Dry needling

Bij dry needling wordt er zoals het woord zelf zegt, gewerkt met naalden. Dit zijn dezelfde naalden als bij acupunctuur doch is een andere behandelmethode. Bij Dry Needling wordt er gewerkt op de spieren, terwijl acupunctuur zich meer focust op de energiebanen.

Soms gebeurt het dat een spier te gespannen is of verhardingen vertoont. Dit wordt ook wel ‘myofasciale triggerpoints’ genoemd. Deze triggerpoints worden met fijne naalden snel en doeltreffend aangepakt en er wordt op die manier langdurige ontspanning in de spier gecreëerd.

De oorzaak van zo’n triggerpoint is divers. Dit kan ontstaan door een trauma, verkeerde houding, overbelasting, langdurig dezelfde houding, blokkage,… Stress speelt in zekere mate ook een rol maar dan eerder als onderhoudende factor. Als gevolg van deze spierknopen kunnen de mensen pijn ervaren, maar ook andere lichamelijke klachten kunnen optreden zoals stijfheid, bewegingsbeperking, hoofdpijn, duizeligheid, tintelingen in armen en benen,… Door het aanprikken van de spier wordt dus getracht deze pijnlijke spierverhardingen los te maken en de klachten van de patiënt te verbeteren.

Deze behandelmethode wordt niet altijd als pijnloos ervaren. Bij het aanprikken van een triggerpoint spant de spier zich even lokaal op, wat kan aanvoelen als een kort schokje. Sommige voelen hier nauwelijks iets van, maar andere hebben hier meer last van. Ook is het zo dat niet bij iedereen deze behandelwijze mag worden toegepast, zoals bij zwangerschap, nikkelallergie, huidziekten, schrik voor naalden… Dit wordt altijd nagevraagd vooraleer deze behandelmethode wordt toegepast.

Het kan zijn dat de aangeprikte spieren de eerste 24-48u wat stijf aanvoelen. Daarom worden de deze spieren nadien gestretcht en los gemasseerd. Thuis dient de patiënt er regelmatig wat warmte op te leggen en de spieren verder regelmatig te stretchen. Het is absoluut af te raden om de eerste 24u te sporten aangezien dit de kans op spierscheur vergroot.

Meestal zijn wel meerdere sessies nodig en dienen meerdere spieren per sessie aangeprikt te worden om de spanningspunten volledig uit te schakelen. Ook is het zo dat Dry Needling deel uit maakt van een totaalbehandeling en het prikken alleen dus niet voldoende is om de patiënt (op lange termijn) klachtenvrij te krijgen.

dry needling