“Heb ik een voorschrift van een arts nodig?”

 

Osteopathie is eerstelijnszorg, dus nee er is geen voorschrift van de arts nodig.

 

“Voor wie kan osteopathie dienen?”

 

Voor iedereen, er staat geen leeftijd op. De behandeling wordt telkens aangepast ifv de patiënt. Dus ook baby’s kunnen geholpen worden met osteopathie.

 

“Wat moet ik allemaal meebrengen?”

 

Indien er voordien al onderzoeken gebeurd zijn of u bent al in behandeling geweest, graag dan de resultaten van de onderzoeken, foto’s en/of verslagen mee te brengen. Deze worden dan ingescand en toegevoegd aan uw dossier. Alsook kunnen we hieruit informatie halen die belangrijk is naar uw behandeling toe.

 

“Is osteopathie dé oplossing?”

 

Uiteraard kunnen niet alle klachten met osteopathie opgelost worden. Soms is osteopathie alleen voldoende maar soms is ook samenwerking of doorverwijzing naar andere disciplines noodzakelijk.

 

“Wat wordt bedoeld met een functionele klacht?”

 

Elke structuur zoals spier, orgaan, etc. heeft een functie. Een functioneel probleem wil zeggen dat de structuur in zijn functie is gestoord en dus niet naar behoren kan uitvoeren. Als men dan toch onderzoeken zoals RX, NMR,… laat uitvoeren, dan zijn deze ook vaak negatief. Want deze onderzoeken tonen of er een structureel probleem is.

 

“Hoeveel behandelingen heb ik nodig?”

 

Dit is van persoon tot persoon verschillend. De chroniciteit, intensiteit en omvang van de klachten spelen hierbij een rol. Bij een acute klacht (< 3maand) worden 1 tot 5 behandelingen voorzien. Indien de klacht eerder chronisch (> 3 maand) is, dan wordt er loopt dit toch eerder op tot 7-10 behandelingen.

 

“Wat kan ik na de behandeling verwachten?”

 

Na de behandeling moet men er rekening mee houden dat men nog wat last kan hebben. Dit kan zich uiten in een stram gevoel, het gevoel van een blauwe plek, hoofdpijn,… Door het losmaken van de bewegingsbeperkingen, komen er afvalstoffen vrij. Deze moeten afgevoerd worden en dit heeft soms wat tijd nodig. We raden ook altijd aan om na de behandeling voldoende water te drinken zodat de afvalstoffen sneller afgevoerd worden.

 

“Mag ik werken of sporten na de behandeling?”

 

Ik raad het af om de eerste 24u zware arbeid te leveren of te sporten. Wij hebben net de bewegingsbeperkingen losgemaakt en door er op te werken zijn de structuren soms nog wat laks. Het zou kunnen dat bij een verkeerde beweging, hetgeen wij net losgemaakt hebben terug teniet wordt gedaan. Gun het lichaam dus even wat rust en laat het zich wat aanpassen om een nieuw evenwicht te zoeken.

 

“Wordt een osteopathie behandeling terugbetaald?”

 

Enkel osteopaten die hun diploma behaald hebben, krijgen een erkenningsnummer en kunnen na elke behandeling attesten uitschrijven. Met dit attest kan men bij mutualiteiten en verzekeringen genieten van een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is verschillend naargelang mutualiteit en verzekering.

Alle osteopaten die hun diploma behaald hebben, worden dus beschouwd als ‘erkende osteopaten’ en zijn weer te vinden op de lijst bij de mutualiteit of op de website van de BVBO (beroepsvereniging van de belgische osteopaten).

 

“Wat betekent DO?”

 

DO betekent Diploma in de Osteopathie.

 

“Kan ik mij ook preventief laten behandelen?”

 

Ja dat kan zeker. Zo kan ik bewegingsbeperkingen die later tot klachten zouden kunnen leiden al behandelen waardoor de klachten vermeden worden. Kan ook nuttig zijn ifv uw beroep of sport. Afhankelijk van de belasting en de belastbaarheid van het lichaam, dus verschillend van persoon tot persoon, zijn 1 of meerdere preventieve check-ups per jaar toch aangewezen. Sommige mensen gaan ook 2x op controle bij een tandarts, andere 1x.

 

“Wat is het verschil tussen osteopathie, chiropractie en kinesitherapie?”

 

Theoretisch wordt er een onderverdeling gemaakt in 3 systemen: het spier- en bewegingsstelsel, de organen en het zenuwstelsel. Deze systemen werken uiteraard niet afzonderlijk maar er bestaat een wisselwerking tussen deze systemen. Een osteopaat werkt dan ook op het menselijk lichaam in zijn totaliteit. Een kinesist en chiropractor werken alleen op de spieren en gewrichten.

Als osteopaat gaan we ons ook niet alleen focussen op de plaats van de klacht maar gaan we trachten de oorzaak te achterhalen, die zich dikwijls op een andere plaats bevindt dan waar de klacht zich situeert.

Een chiropractor en osteopaat werken enkel manueel. Een kinesist maakt ook gebruik van groot en klein oefenmateriaal.

Ondanks dat osteopathie, kinesitherapie en chiropraxie een andere benadering hanteren, kan samenwerking tussen de verschillende strekkingen noodzakelijk zijn.

Osteopathie en chiropraxie kennen dezelfde terugbetaling, terwijl kinesitherapie hogere tegemoetkoming voorziet. Echter is het ook wel zo dat er de behandelfrequentie zowel in zijn totaliteit als wekelijks lager ligt bij osteopathie en chiropraxie in vergelijking met kinesitherapie.

 

“Kan osteopathie gecombineerd worden met andere behandelwijzen?”

 

Osteopathie kan zeker en vast gecombineerd worden met andere vormen van zowel alternatieve als klassieke therapie. Alleen dient er rekening gehouden te worden met het feit dat de behandelingen liefst niet op dezelfde dag of te dicht opeen mogen volgen.